Vad innebär "jämförelsemånad" när det gäller stöd för korttidsarbete?

Jämförelsemånad är en referensmånad som används för ansökan och eventuella framtida förlängningar eller nya ansökningar om stöd. Jämförelsemånaden är den månad som inföll 3 månader innan starten av perioden som företaget söker stöd för.

Exempel:
Om en arbetsgivare söker stöd för start av korttidsarbete i april, behöver de arbetstagare som omfattas av stödet ha varit anställda i april och 3 månader innan. Jämförelsemånaden blir då januari.

Om arbetsgivaren har fått en godkänd ansökan om stöd för korttidsarbete gäller godkännandet i 6 månader, och då utgår förlängningar/nya ansökningar om stöd från samma jämförelsemånad som ursprungsansökan.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.

Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.