Vad innebär slutavstämning?

Om du inte söker mer stöd kommer din andra avstämning att vara en slutavstämning. Den kommer ge svar på om stödet för hela perioden har fördelats på rätt sätt.
I slutavstämningen kommer du få uppge samma typ av uppgifter som i tidigare avstämningar. Det du kan förbereda är att ha tillgång till tidrapporter, lönespecifikationer och liknande.

Om det efter slutavstämningen visar sig att du fått för mycket stöd och därmed blir återbetalningsskyldig kommer du få ett beslut om detta. Du kommer även få information om hur du går tillväga för att betala tillbaka det preliminära stödet. Innan beslut är fattat ska du inte göra någon återbetalning.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.