Vad innebär slutavstämning?

Om du inte söker mer stöd kommer din andra avstämning att vara en slutavstämning. Den kommer ge svar på om stödet för hela perioden har fördelats på rätt sätt.
I slutavstämningen kommer du få uppge samma typ av uppgifter som i tidigare avstämningar. Det du kan förbereda är att ha tillgång till tidrapporter, lönespecifikationer och liknande.

Om det efter slutavstämningen visar sig att du fått för mycket stöd och därmed blir återbetalningsskyldig kommer du få ett beslut om detta. Du kommer även få information om hur du går tillväga för att betala tillbaka det preliminära stödet. Innan beslut är fattat ska du inte göra någon återbetalning.

Denna artikel utgår ifrån avstämningen 2020.

Läs mer om avstämningen 2021.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.