Vad innebär "stödperiod" vid stöd för korttidsarbete?

Stödperioden utgör hela den period ett företag får stöd för korttidsarbete.

Stödperioden kan enligt 2020 års lagstiftning uppgå till max 9 kalendermånader, där ett första godkännande på 6 månader kan förlängas med ytterligare 3 månader. Stödperiodens maximala 9 månader beräknas efter kalendermånader, inte från kalenderdatum till kalenderdatum. Kalendermånaderna räknas därmed inklusive den månad som stödperioden började. Exempel: började korttidsarbetet någon gång i mars är slutdatum sista november, började det någon gång i april är slutdatum sista december osv. Månaderna inom denna stödperiod utgör i sig stödmånader.

Stödperioden fortlöper även om företaget skulle göra ett uppehåll i korttidsarbetet, exempelvis för att låta de anställda gå åter i heltidsarbete under en period med högre arbetsbörda. Exempel: började man korttidsarbetet i mars men gjorde ett uppehåll i augusti, fortlöper ändå stödperioden och stöd kan som längst beviljas november ut.

Stödperioden anses avslutad vid uppgivet slutdatum enligt företagets avstämningar. I avstämningarna uppges det faktiska utfallet av korttidsarbetet som i vissa fall kanske inte uppgår till de 6 eller 9 månader man fått ett godkännande för. För att anses ha avslutat sitt stöd ska man ha valt att tacka nej till ytterligare stöd i sin avstämning. Exempel: började man korttidsarbetet i mars men valde att avsluta det helt i maj pågår stödperioden endast under den period man fått stöd; mars till maj månad.

Observera att stödperioden förblir den tidsperiod när stöd vid korttidsarbete har lämnats. Detta innebär att en stödperiod då stöd betalats ut kvarstår även vid frivilliga återbetalningar eller återbetalning av stöd av annan anledning. Exempel: ansökte man och fick utbetalt stöd mellan april och juni men valde att betala tillbaka allt stöd pågår fortfarande stödperioden under den period stöd lämnats: april till juni.

Stödperiod ska skiljas från avtalsperiod. Avtalsperioden är den period under vilken ett specifikt avtal om korttidsarbete löper. Det behöver inte nödvändigtvis vara under samma tidsram som hela stödperioden. Läs mer om avtalsperiod här.
(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.