Vad innebär validering?

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person redan har, oavsett hur personen har skaffat sig dessa.

Läs mer om kompetensinsatser under korttidsarbete.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.