Vad kan vara fel om löne- eller arbetstidsminskningen inte stämmer?

Här följer några vanliga anledningar till varför löne- eller arbetstidsminskningen inte stämmer i slutavstämningen:
  • Arbetsgivaren har fyllt i uppgifter för arbetstagare som antingen haft uppehåll eller avslutat korttidsarbetet. Perioder där en arbetstagare inte deltar i korttidsarbete utan arbetar som vanligt ska inte finnas med i avstämningen för korttidsarbete.
  • Arbetsgivaren har råkat göra skrivfel, t.ex. angett fel permitteringsnivå, fel lönebelopp eller fel antal timmar. Ett vanligt fel är att blanda ihop permitteringsgrad med arbetad tid (t.ex. fyllt i 60% där man menat 40%).
  • Arbetsgivaren har fyllt i semestertillägg på lönen under korttidsarbete. Semesterlönen är inte stödgrundande och ska inte inkluderas i avstämningen.
  • Arbetsgivaren har angett annan ersättning utöver den inräknad i ordinarie lön, t.ex. bonus, förmån, provision, OB eller löneökning. Detta påverkar löneminskningen och arbetsgivaren kan behöva inkomma med ytterligare information.
Om det vid slutavstämningen visar sig att det blivit fel i löne- eller arbetstidsminskningen för arbetstagare kommer vi kontakta dig och be om mer uppgifter. Läs mer om det här: Komplettering av löne- eller arbetstidsminskning efter sista avstämning - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Du kan läsa mer om slutavstämningen för korttidsarbete 2020 samt om hur löne- och arbetstidsminskning beräknas på denna sida: Slutavstämning - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.