Vad menas med tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter?

Företag som ansöker om stöd för korttidsarbete 2021 ska i ansökan intyga om de har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter genom att svara på ett antal frågor. Vi har förtydligat information på webben och nedan förklarar vi kort vad tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter innebär.

Stödet är till för de företag som är långsiktigt konkurrenskraftiga, men som drabbats av tillfälliga, allvarliga men övergående ekonomiska svårigheter.

Exempel på händelser bortom företagets kontroll som kan vara upphov till tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter:

  • plötsliga fall i efterfrågan
  • begränsningar i företagets tillträde till viktiga marknader, till exempel genom att tullar eller handelshinder införs
  • störningar i leveranser av viktiga varor
  • Covid-19.
De ekonomiska svårigheter som nu drabbat företaget ska vara ett negativt trendbrott för företaget. Företaget ska vara livskraftigt och bör inte tidigare ha haft större ekonomiska svårigheter än vad som är normalt under en konjunkturcykel. Stödet ska inte ersätta ett företags behov av långsiktiga anpassningar av verksamheten, som till exempel omstrukturering och effektiviseringar.

Du som företagare behöver bedöma om det är sannolikt att verksamheten kan återgå till normal produktion och ordinarie arbetstider efter att de mest omfattande effekterna av omvärldshändelsen avtar. Covid-19 är ett exempel på en sådan omvärldshändelse. Exempel på bedömning av om verksamheten kommer kunna återgå till normal produktion skulle kunna vara om en restaurang kan förvänta sig att verksamheten kommer kunna fortsätta som normalt efter att restriktionerna för antal matgäster har upphört. Ett företag har inte rätt till stöd om omvärldshändelsen påverkat företaget på ett sådant sätt att det inte längre kan antas vara långsiktigt livskraftigt.

Läs mer om vad tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter är.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.