Vad ska ingå i den lön som anges vid avstämningen?

Den månadslön som ska fyllas i vid avstämning under fliken "månadslön under korttidsarbete" är den planerade lönen som den skulle ha betalats ut för hela månaden, utan att hänsyn tagits till frånvaro som exempelvis vab eller semester.

Även om arbetstagaren endast korttidsarbetat under delar av en månad ska hela månadslönen fyllas i.

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.


Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.