Vad ska ingå i den lön som anges vid avstämningen?

Den månadslön som ska fyllas i vid avstämning under fliken "månadslön under korttidsarbete" är den planerade lönen som den skulle ha betalats ut för hela månaden, utan att hänsyn tagits till frånvaro som exempelvis vab eller semester.

Även om arbetstagaren endast korttidsarbetat under delar av en månad ska hela månadslönen fyllas i.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.


Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.