Varför kan man inte fylla i noll i permitteringsgrad för en anställd under sommaren?

Det vill säga permitteringen gäller fortsatt för arbetsplatsen men en eller flera anställda är ej permitterade en viss månad. Vid avstämningen går det bara att välja 20, 40, 60 eller 80 % permittering.

Du ska endast lämna uppgifter om de anställda som omfattats av permitteringsstöd under respektive månad. Om en medarbetare exempelvis omfattades av korttidsarbete under januari och februari men inte under mars så lämnas alltså inga uppgifter alls avseende den medarbetaren för mars månad. Läs mer om hur man gör här.

Detta gäller även för korttidsstödet 2021.

Tillväxtverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.