Vem är behörig att signera ansökan om stöd för korttidsarbete?

Den som signerar ansökan ska vara firmatecknare eller ha rätt att teckna avtal för den arbetsgivare som stöd ansöks för.

I vissa fall kan en behörighet genom delegationsordning eller fullmakt användas. Vem som har rätt att teckna avtal kan skilja sig mellan olika organisationer, kontrollera därför vad som gäller i din organisation innan du signerar ansökan.

Fullmakten ska inte bifogas i ansökan men den ska finnas tillgänglig i företaget om Tillväxtverket efterfrågar detta.
Tillväxtverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.