Vilka arbetsgivare kan ansöka om stöd för korttidsarbete?

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer (se nedan), kan få stöd vid korttidsarbete. Arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, föreningar och stiftelser. Ensamföretagare i enskild firma kan inte få stödet. Däremot kan stödet beviljas andra företagsformer där ägaren är den enda anställda, förutsatt att de andra kraven är uppfyllda. Här kan du läsa mer om villkor för att få stödet:En förutsättning är att arbetsgivaren ska kunna visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara de utmaningar som till exempel kommer i kölvattnet av covid-19 eller annan omvärldshändelse. Svårigheterna ska alltså vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet.

Undantag som inte kan ansöka om stöd för korttidsarbete:
  • Staten
  • Regioner
  • Kommuner och kommunalförbund
  • Aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund har ett rättslig bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet

Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.