Går det att söka stöd för en tidigare period än den som blev beviljad?

Det beror på när ändringen/kompletteringsbegäran inkommit till Tillväxtverket.

Inom två kalendermånader efter stödmånadens slut ska en sådan begäran kunna accepteras. Gäller det exempelvis maj, ska sådan begäran inkomma senast den 31 juli.

Kommer ändringsbegäran om tidigareläggning efter två månader från stödmånadens slut är den för sent inkommen. Då går det inte att tidigarelägga perioden för stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.