Vi har beviljats korttidsstöd sedan tidigare, kan jag söka för december och framåt nu?

Nej, det går inte att ansöka om stöd enligt förlängningen ännu. Regeringen har den 9 november 2020 meddelat att korttidstödet kommer förlängas till den 30 juni 2021. Det nya regelverket kommer innebära förändringar kring till exempel karenstid och antal stödmånader.

Att ansöka om stöd enligt det nya regelverket är möjligt först efter att de nya reglerna som gäller för förlängningen träder i kraft. Du ska alltså inte skicka in en ny ansökan för december 2020 och 2021 ännu. Vi kommer att uppdatera webben löpande.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.