Vi har beviljats korttidsstöd sedan tidigare, kan jag söka för december och framåt nu?

Nej, det går inte att ansöka om stöd enligt förlängningen ännu. Regeringen har den 9 november 2020 meddelat att korttidstödet kommer förlängas till den 30 juni 2021. Det nya regelverket kommer innebära förändringar kring till exempel karenstid och antal stödmånader.

Att ansöka om stöd enligt det nya regelverket är möjligt först efter att de nya reglerna som gäller för förlängningen träder i kraft. Du ska alltså inte skicka in en ny ansökan för december 2020 och 2021 ännu. Vi kommer att uppdatera webben löpande.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.


Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.