Vid vilken tidpunkt anses ett koncernbidrag vara lämnat?

En av de grundläggande förutsättningarna för att en arbetsgivare ska ha rätt till stöd för korttidsarbete är att arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Om det stödsökande företaget genomför en värdeöverföring, vilken minskar företagets tillgångar, talar detta starkt för att företaget inte befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation.

Koncernbidrag kontrolleras i bokslut som inträffar under företagets stödperiod, under de två månader som föregår stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Koncernbidrag i bokslut som inträffar före den 16 mars 2020 kontrolleras inte. Det bör noteras att Tillväxtverket räknar sex hela kalendermånader efter avslutad stödperiod, inte från kalenderdatum till kalenderdatum.

Tillväxtverket tar hänsyn till koncernbidrag och övriga former av värdeöverföringar vid prövningen av varje företags ansökan om stöd vid korttidsarbete. Bedömningen ska göras i varje enskilt fall om en värdeöverföring kan tillåtas eller ej i förhållande till de krav lagen uppställer.

Koncernbidrag ingår i bokslut vilket hänför sig till bolagets räkenskapsår. Infaller balansdagen under de sex månaderna som följer närmast efter stödperioden kontrollerar Tillväxtverket koncernbidraget.


Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.


Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.