Till senaste kommentaren

Vid vilken tidpunkt anses ett koncernbidrag vara lämnat?

Gällande korttidsstödet 2021:

För stöd som mottas under perioden 1 december 2020-30 juni 2021 samt under perioden 1 juli - 30 september 2021 enligt de nya stödreglerna gäller följande:

Enligt den lagreglering som återfinns i lag (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall som trädde ikraft den 15 februari 2021 finns det inget hinder mot att göra sådana formlösa värdeöverföringar som avses i 17 kap. 1 § 1 st 4 punkten aktiebolagslagen. Berörda företag kan därför lämna exempelvis koncernbidrag samtidigt som de tar emot stöd.

Läs mer här: Vad gäller för värdeöverföringar såsom koncernbidrag för företag som ansöker om korttidsstöd?


Gällande korttidsstödet 2020:

För stöd som mottagits under perioden 16 mars-31 december 2020 enligt de tidigare stödreglerna gäller följande:

En av de grundläggande förutsättningarna för att en arbetsgivare ska ha rätt till stöd för korttidsarbete är att arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Om det stödsökande företaget genomför en värdeöverföring, vilken minskar företagets tillgångar, talar detta starkt för att företaget inte befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation.

Koncernbidrag kontrolleras i bokslut som inträffar under företagets stödperiod, under de två månader som föregår stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Koncernbidrag i bokslut som inträffar före den 16 mars 2020 kontrolleras inte. Det bör noteras att Tillväxtverket räknar sex hela kalendermånader efter avslutad stödperiod, inte från kalenderdatum till kalenderdatum.

Tillväxtverket tar hänsyn till koncernbidrag och övriga former av värdeöverföringar vid prövningen av varje företags ansökan om stöd vid korttidsarbete. Bedömningen ska göras i varje enskilt fall om en värdeöverföring kan tillåtas eller ej i förhållande till de krav lagen uppställer.

Koncernbidrag ingår i bokslut vilket hänför sig till bolagets räkenskapsår. Infaller balansdagen under de sex månaderna som följer närmast efter stödperioden kontrollerar Tillväxtverket koncernbidraget.

(Uppdaterad )

Kommentarer

  • Tillväxtverket har uppdaterad detta svar den 19 mars 2021 med information kring värdeöverföringar i korttidsstödet 2021 efter pressmeddelande den 30 november 2020.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.