Vilka anställda kan omfattas av stödet för korttidsarbete?

Stödet omfattar endast de arbetstagare som var anställda under jämförelsemånaden och som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.

Stödet omfattar följaktligen inte nyanställda.

Tidigare var inte anställda som tillhör arbetsgivarens familj stödberättigande. Familjemedlemsundantaget har dock slopats för stödmånader som infaller under perioden fr.o.m. den 16 mars 2020 t.o.m. den 31 december 2020.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.

Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.