Vilka anställda kan omfattas av stödet för korttidsarbete?

Stödet omfattar endast de arbetstagare som var anställda under jämförelsemånaden och som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.

Stödet omfattar följaktligen inte nyanställda efter jämförelsemånaden.

Tidigare var inte anställda som tillhör arbetsgivarens familj stödberättigande. Familjemedlemsundantaget har dock slopats för stödmånader som infaller under perioden fr.o.m. den 16 mars 2020 t.o.m. den 31 december 2020.

Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj fortsätter även att omfattas av stödet 2021. Även perioden 1 december 2020 - 30 juni 2021 samt perioden 1 juli - 30 september 2021 är undantagsperioder i detta hänseende.

(Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.