Vilka frånvarodagar ska skrivas in på betald respektive obetald frånvaro?

Har du som arbetsgivare den huvudsakliga kostnaden för arbetstagarens frånvaro ska den fyllas i under betald frånvaro, exempelvis:
 • Semesterdagar
 • Sjukfrånvaro som inte räknats av den ordinarie lönen
 • Facklig förtroendetid
 • Annan frånvaro som inte räknas av lönen
Har du som arbetsgivare inte den huvudsakliga kostnaden för arbetstagarens frånvaro ska det fyllas i under obetald frånvaro:
 • Obetalda semesterdagar
 • Föräldraledighet som inte räknats av den ordinarie lönen
 • Obetald sjukfrånvaro
 • Vård av barn
 • Civil- eller värnpliktstjänstgöring
 • Studier
 • Vård av nära anhörig
 • Politiska uppdrag
 • Uppstart av eget företag
 • Annan frånvaro med löneavdrag
Lägg ihop frånvaron och fyll i antal hela dagar som den anställda varit borta. Observera att obetald respektive betald frånvaro anges separat.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.