Vilka kostnader kan jag som arbetsgivare få ersättning för när det gäller kompetensinsatser?

Du kan få ersättning för kostnader som uppstår vid både interna och externa kompetensinsatser.

Exempel på kostnader för externa kompetensinsatser som du kan få ersättning för:
 • köp av tjänst som gäller utbildning eller validering (till exempel när arbetsgivaren köper en specifik utbildning för en eller flera av sina anställda)
 • kursavgifter (till exempel avgifter för en kurs där den anställde är en av flera deltagare som kan komma från olika företag)
 • avgift för validering
 • kursmaterial (inklusive licenser och liknande) och annat hjälpmedel som enbart används för kompetensinsatsen
 • skattefria kostnadsersättningar till arbetstagaren med anledning av kompetensinsatsen (traktamente)
 • resekostnader till och från den plats där kompetensinsatsen äger rum
 • logi eller andra boendekostnader för att arbetstagaren ska kunna delta i kompetensinsatsen
 • hyra av lokaler och hjälpmedel som är direkta kostnader för utbildning.
Exempel på kostnader för interna kompetensinsatser som du kan få ersättning för:
 • köp av tjänst som gäller kompetensinsats från företag inom samma koncern
 • lönekostnad för föreläsare eller motsvarande
 • skattefria kostnadsersättningar till arbetstagaren med anledning av kompetensinsatsen (traktamente)
 • resekostnader till och från den plats där kompetensinsatsen äger rum
 • logi eller andra boendekostnader för att arbetstagaren ska kunna delta i kompetensinsatsen
 • kursmaterial och annat hjälpmedel som enbart används för kompetensinsatsen
 • hyreskostnader för lokaler som inte disponeras av arbetsgivaren.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.