Vilka lönekostnader ersätts vid kompetensinsatser?

Lönekostnad för föreläsare eller motsvarande ersätts om kompetensinsatsen genomförs av arbetsgivare internt. Detta innebär att lönekostnader för föreläsare eller motsvarande omfattas. Kostnader som avser en medarbetare som handleder en annan medarbetare omfattas inte.

Lönekostnader kan även ingå i köp av tjänst avseende kompetensinsats från företag inom samma koncern eller externt företag.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.