Vilka typer av värdeöverföringar anses inte vara förenliga med förutsättningarna för stödet?

Tillväxtverket har tidigare förtydligat vid vilken tidpunkt och period Tillväxtverket kontrollerar vinstutdelningar och andra värdeöverföringar: Vad gäller vid värdeöverföringar såsom vinstutdelningar för företag som ansöker om korttidsstöd och Vinstutdelningar och andra värdeöverföringar regleras i lag – besked från Tillväxtverket om nuvarande stödperiod.

Vad som utgör en värdeöverföring definieras i 17 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och 12 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Tillväxtverket utgår från definitionerna som anges i dessa lagar vid sin bedömning av vad som utgör en värdeöverföring.

Detta gäller både avseende reglerna för korttidsstödet 2020 samt reglerna för korttidsstödet 2021.
(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.