Vilka typer av värdeöverföringar anses inte vara förenliga med förutsättningarna för stödet?

Tillväxtverket har tidigare förtydligat vid vilken tidpunkt och period Tillväxtverket kontrollerar vinstutdelningar och andra Värdeöverföringar: Vad gäller vid värdeöverföringar såsom vinstutdelningar för företag som ansöker om korttidsstöd och Vinstutdelningar och andra värdeöverföringar regleras i lag – besked från Tillväxtverket om nuvarande stödperiod.

Vad som utgör en värdeöverföring definieras i 17 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och 12 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Tillväxtverket utgår från definitionerna som anges i dessa lagar vid sin bedömning av vad som utgör en värdeöverföring.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.