Vilken information om kompetensinsatser ska jag ange i ansökan?

När du ansöker om ersättning ska du ange följande information om kompetensinsatsen:
  • typ av kompetensinsats (till exempel administration, språk, it, ledarskap eller yrkesspecifik utbildning),
  • utbildningsnivå (grundutbildning, fördjupningsutbildning, specialistutbildning eller validering),
  • om insatsen ska genomföras internt, externt eller både och samt
  • den totala kostnaden för kompetensinsaten.
Du behöver inte bifoga några dokument eller intyg vid ansökningstillfället.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.