Vilket underlag för kompetensinsatser lämnas vid avstämning?

Om Tillväxtverket begär in underlag ska du lämna in:
  • underlag som verifierar den kompetensinsats som har genomförts under stödperioden för respektive arbetstagare (till exempel närvarointyg)
  • underlag i form av utdrag för bokförda och betalda kostnader för kompetensinsatsen i sin helhet.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.